INAPLICABILITATEA LEGII NR. 77/2016 (DAREA IN PLATA) CU PRIVIRE LA CONTRACTELE DE CREDIT INCHEIATE SUB IMPERIUL CODULUI CIVIL DIN 1864 (ANTERIOR DATEI DE 01 OCTOMBRIE 2011)   Un important principiu de drept si o regula esentiala de interpretare a legii civile este cea exprimata prin adagiul latin exceptio est strictissimae interpretationis (et aplicationis). Aşadar, excepţia este de strictă interpretare şi aplicare, ceea ce înseamnă că, ori de câte ori o normă juridică instituie o excepţie de la regulă, această excepţie nu poate fi extinsa la ceea ce norma juridică respectivă nu prevede in mod expres.   Dispozitiile art. 3 din […]